ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Category Archive : Metody leczenia

Niska samoocena – jakie są jej przyczyny? Z niską samooceną zmaga się coraz większa liczba osób. Dlaczego taką ilość społeczeństwa dotyka ten problem? Powody mogą być różnorakie, np.: – wychowywanie się w dysfunkcyjnej rodzinie (alkoholizm; brak czasu dla dzieci; przemoc; oziębłość rodziców; zbyt wysokie wymagania i nie dawanie dziecku prawa do popełniania błędów itp.); – […]