ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi psycholodzy

Psycholog – prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

Kim jest psycholog?

Psycholog jest specjalistą, którego przedmiotem zainteresowania jest człowiek, a celem badanie procesów myślowych człowieka, natury ludzkiej i zachowań. Dzięki psychologii możemy zrozumieć pewne zachowania, oraz sposoby postępowania w określonych sytuacjach.

Psycholog poprzez bezpośrednią rozmowę stara się wskazać pacjentowi problem osobisty lub społeczny, a także ukierunkować go na rozwiązanie konkretnych problemów praktycznych. Służy to głównie podniesieniu jakości życia, uczy rozwiązywania problemów poprzez zmianę niektórych zachowań. Konsultacja psychologiczna pozwala uzyskać informacje o problemie oraz potrafi wskazać jaka terapia jest dla danej osoby wskazana.

Psychologia dzieli się na wiele dziedzin:

  • psychologia poznawcza – zajmuje się relacjami człowieka z rzeczywistością, dąży do zrozumienia określonych zachowań
  • psychologia rozwojowa – zajmuje się rozwojem psychicznym dziecka od jego urodzenia, aż do wieku dojrzałego
  • psychologia edukacyjna – wychowawcza zajmuje się obszarem uczenia i wychowania dzieci oraz oceną ich postępów w nauce
  • psychologia kliniczna – zajmuje się psychiką zaburzoną, oraz reakcją na choroby
  • psychologia uzależnień – zajmuje się psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp.
  • psychologia społeczna – zajmuje się reakcjami ludzkimi w życiu społecznym i problemami grup społecznych
  • psychologia pracy – bada jakie czynniki sprzyjają wydajności pracy