ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Pomoc psychologa przy niskiej samoocenie

Pomoc psychologa przy niskiej samoocenie

Niska samoocena – jakie są jej przyczyny?

Z niską samooceną zmaga się coraz większa liczba osób. Dlaczego taką ilość społeczeństwa dotyka ten problem? Powody mogą być różnorakie, np.:

wychowywanie się w dysfunkcyjnej rodzinie (alkoholizm; brak czasu dla dzieci; przemoc; oziębłość rodziców; zbyt wysokie wymagania i nie dawanie dziecku prawa do popełniania błędów itp.);

szykanowanie dziecka ze strony rówieśników;

bycie osobą wysoko wrażliwą (osoby takie często mają poczucie niezrozumienia; poczucie, że nie są tacy jak „wszyscy”);

niekompetentni nauczyciele i pedagogowie (którzy niestety się zdarzają).

To oczywiście tylko kilka przykładów tego, co może być przyczyną zaniżonej samooceny. Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny i najlepiej jest doszukiwać się przyczyn indywidualnie np. czytając książki rozwojowe (należy wyszukiwać kompetentnych autorów i analizować badania naukowe). Warto też udać się do kompetentnego psychologa lub psychoterapeuty. Coraz częściej podkreśla się, że pójście po specjalistyczną pomoc nie jest powodem do wstydu. Dobrze, że tak jest. Kiedy coś dzieje się z naszym ciałem – nie mamy oporów, aby udać się do lekarza. Dlatego więc to, że chcemy uporządkować swoje emocje i lepiej sobie radzić ma być powodem do wstydu? Dobrze, że sporo osób publicznych mówi o tym, że borykali się z trudnościami natury psychicznej/emocjonalnej i zasięgnęli profesjonalnej pomocy.

Zaniżona samoocena – jak wpływa na nasze życie?

Niska samoocena może powodować szereg trudności w życiu codziennym, np.:

– zaburzone relacje z innymi ludźmi („żebranie” o miłość i godzenie się na sytuacje, które nas poniżają);

– brak umiejętności przebywania z samym sobą;

– nie podejmowanie działań, rezygnacja na starcie („Przecież i tak nie dam rady”);

– arogancja i wywyższanie się;

– zazdrość;

Przeciwieństwem jest osoba, która zna swoją wartość i lubi przebywać z osobami, które osiągnęły więcej niż ona, ponieważ to motywuje ją do zmiany i nieustannego rozwoju.

Niska samoocena – jak sobie pomóc?

Jak zostało już wcześniej napisane – jeśli podejrzewamy, że możemy zmagać się z zaniżonym poczuciem własnej wartości, najlepiej udać się do specjalisty: psychologa lub psychoterapeuty. Należy podkreślić, jak ważne jest wybranie odpowiedniej osoby. Mamy prawo dokładnie zapoznać się z wykształceniem osoby, której mamy powierzyć nasze życie psychiczne/emocjonalne. Jeśli informacje nt wykształcenia czy odbytych kursów nie są dostępne na stronie internetowej specjalisty – nie wahajmy się poprosić o udostępnienie tych informacji. Zapytajmy też, czy osoba do której chcemy się udać sama korzysta z superwizji. Bardzo ważne jest również poczucie, że specjalista nas rozumie oraz że mamy do niego zaufanie i potrafimy powierzyć mu swoje problemy.

Related Tags