ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Psychoterapia w depresji

Psychoterapia w depresji

Według ostatnich badań psychoterapia poznawcza jest skuteczną metodą zwalczania objawów depresji. Co więcej, okazuje się nawet, że psychoterapia jest skutecznym dopełnieniem, leczenia  farmakologicznego. Dwutorowa terapia skojarzona,  zapobiega w większości przypadków  nawrotom choroby. Metody te absolutnie nie są ze sobą sprzeczne i bardzo często zdarza się, że lekarz psychiatra decyduje o równoległym wykorzystaniu obu form leczenia.

Samą psychoterapię, czyli formę leczenia opartą na kontakcie interpersonalnym pacjenta z psychoterapeutą i na pracy z problemami bez stosowania środków farmakologicznych, z powodzeniem stosuje się przy łagodniejszych formach depresji. Możliwe to jest, jeśli depresja ma łagodny przebieg, a zaburzenia procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych nie są zbyt silne.

Terapia taka może mieć postać terapii poznawczej, której celem jest złagodzenie objawów choroby jak najszybciej i bezpośrednio – jest to terapia krótkoterminowa. Może też mieć postać terapii psycho – dynamicznej, której celem są głębokie zmiany osobowości, które dają długoterminowe efekty, ale leczenie bywa procesem wieloletnim.  Psychoterapeuta, używając technik, odpowiednio dobranych dla pacjenta, doprowadza do zmiany negatywnych myśli, często niezgodnych z rzeczywistością, kierunkując go na pozytywną wizję świata.

psychoterapeuta pomoc depresjaW psychoterapii niezwykle istotne jest zarówno doświadczenie terapeuty, jak również motywacja i otwartość pacjenta. Dlatego najskuteczniejszą strategią w podejmowaniu decyzji o leczeniu jest dostosowanie terapii do danego przypadku. Według niektórych specjalistów,  skuteczne jest jedynie połączenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Na samym początku leczenia depresji psychoterapia stanowi zazwyczaj działanie wspomagające dla farmakoterapii. Polega wówczas na dawaniu wsparcia pacjentowi i wyjaśnianiu, czym tak naprawdę jest depresja, a dopiero kiedy objawy chorobowe stopniowo ustępują, wówczas znaczenie psychoterapii wzrasta, by zredukować ryzyko nawrotu choroby.

Techniki psychoterapeutyczne stosowane u pacjentów z depresją wywodzą się z podejścia poznawczo-behawioralnego. Według behawioryzmu, depresja jest skutkiem przewagi karania i nadmiernej krytyki, nad nagradzaniem i pochwałą. Koncepcja poznawcza wnosi, że osoby chorujące na depresję mają obniżone poczucie własnej wartości, są pesymistami i widzą wszystko „w czarnych barwach”, gdyż prezentują nieprawidłowy sposób myślenia o sobie i otaczającym świecie oraz niewłaściwie interpretują relacje z innymi.

Podstawowym celem psychoterapii jest zdemaskowanie patologicznych wzorców myślowych i zastępowanie ich bardziej skutecznymi, a także uczenie zdrowych reakcji na różne doświadczenia życiowe.